Basket

Savings

You have no items in your basket.
Tickets are non refundable. However, where possible, tickets may be exchanged or resold if there is a waiting list (and the performance is sold out). Tickets must be returned to us 24 hours before the event.
Ni cheir ad daliad am docynnau. Fodd bynnag, lle bo hynny’n bosib, gellir cyfnewid neu ailwerthu tocynnau os oes rhestr aros (a bod yr holl docynnau ar gyfer y perfformiad wedi gwerthu). Rhaid dychwelyd tocynnau i ni 24 awr cyn y digwyddiad.

box office powered by